Boek een project

Opmerking: Velden met * moeten verplicht worden ingevuld. Velden met keuzevakje graag aankruisen wat van toepassing is.Gewenste startdatum van deelname:
1e keus * (dd/mm/jjjj)          2e keus * (dd/mm/jjjj)

Gewenste einddatum van deelname:
1e keus * (dd/mm/jjjj)          2e keus * (dd/mm/jjjj)

Deelnemergegevens
Onderstaande persoonsgegevens dienen hetzelfde te zijn als de gegevens in het paspoort/identiteitskaart.

Aanhef        Naam              Tussenvoegsel(s)    Achternaam


Geb. datum (dd/mm/jjjj) *
Nationaliteit *
Voorna(a)m(en) zoals in paspoort *
Paspoortnummer *
Plaats van uitgifte *
Datum van uitgifte *
Paspoort geldig tot *

meer informatie...
meer informatie...
meer informatie...Straat *
Nummer en toevoeging *
Postcode *
Plaats *
Telefoon of mobiel *
E-mailadres *
E-mailadres (ter bevestiging) *

Ja, ik wil graag nieuwsberichten ontvangen van Global Spirit.

Vul hieronder de gegevens in van een familielid of bekende waarmee wij in geval van nood contact kunnen opnemen tijdens de reis.
Naam *
E-mail *
Telefoon / mobiel *

Welke opleiding(en) doe je of heb je gedaan? *
Welk beroep oefen je uit? *
Welke talen beheers je redelijk tot goed? *
Heb je medische klachten? Zo ja, welke? *
Wat zijn je vaardigheden? *
Heb je computerkennis? *
Heb je een rijbewijs? *

Waarom wil je graag deelnemen aan dit project? Geef hieronder je motivatie. *
Geef hierin ook aan of je samen reist. Zo ja, wie is je mededeelnemer? *
Ik ben in contact gekomen met Global Spirit via: *

Ja, ik heb de informatie en algemene voorwaarden met betaling- en annuleringsvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. *
Ja, ik ben mij ervan bewust, dat na verzending deze boeking juridisch bindend is. *

Deze boeking wordt afgehandeld onder Nederlands recht en wordt bij verzending als bindend beschouwd. Door middel van verzending van dit boekingsformulier doe je een onherroepelijk aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tussen jou en dit project. Indien Global Spirit je mededeelt dat het project je aanbod heeft aanvaard, is de overeenkomst tussen jou en het project tot stand gekomen. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.